ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja ze spotkania w dniu 31.03.2016

Obecni: zgodnie z załączoną listą

Zebranie prowadził A. Kuranowski Dyrektor ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawa

Cel spotkania:

– celem spotkania było uzgodnienie szczegółów dotyczących modernizacji targowiska w Falenicy oraz terenu przyległego.

1. Omówienie ogólnych spraw dotyczących modernizacji zgodnie z którymi:

 1. a)Obecni na spotkaniu nie wnieśli zastrzeżeń do przesłanej informacji ze spotkania w dniu 17.03.2016r.
 2. b)Omówiono składane deklaracje dotyczące wyboru rodzaju pawilonów. Nie wszyscy Kupcy złożyli deklaracje. Kupcy zostali poinformowani, że w przesłanych do Zakładu deklaracjach zostały zwiększone metraże pawilonów w stosunku do obecnego zajmowanego metrażu.
 3. c)Poinformowano, że właściciele pawilonów przed rozpoczęciem modernizacji targowiska będą musieli na własny koszt dokonać rozbiórki obecnie usytuowanych pawilonów. Czas rozbiórki będzie uzależniony od etapowania przebudowy targowiska.
 4. d)Kupcy preferują rozliczenie za energię elektryczną poprzez montaż podliczników.
 5. e)Projektanci przedstawili dwie możliwości etapowania budowy targowiska
 6. f)Kupcy zgłosili potrzebę wykonania zadaszenia na ciągach pieszych pomiędzy pawilonami.

2. Ustalenia dotyczące modernizacji targowiska:

 1. a)Zwiększono obszar zamykania targowiska. Ogrodzenie ma być wykonane na całej długości ul. Trocinowej. Jedynym obszarem otwartym w celu prowadzenia działalności poza godzinami pracy targowiska ma być w narożniku ul. Walcowniczej róg ul. Filmowej.
 2. b)Rezygnacja z alejek tematycznych.
 3. c)Ustalono, że można doposażyć pawilony w wodę po udzieleniu takiej informacji do ZGN Wawer.
 4. d)Ustalono, że pawilony będą ogrzewane poprzez nadmuch za pomocą kurtyn powietrznych lub klimatyzatorów z funkcja grzania. W każdym pawilonie zostanie zaprojektowany wypust do montażu powyższych urządzeń.
 5. e)Ustalono, że w każdym pawilonie zostanie zaprojektowane gniazdo siłowe.
 6. f)Ustalono, że zostanie podpisana jedna umowa z MPWiK na przyłącze wodne, a w pawilonach wyposażonych w instalacje wodną zostaną zamontowane podliczniki wody.
 7. g)Ustalono, że źródłem ciepłej wody będą pojemnościowe podgrzewacze elektryczne (terma). Wpusty do podłączeń zostaną zaprojektowane w pawilonach z węzłem sanitarnym.
 8. h)Ustalono, że zostanie zaprojektowane zabezpieczenie instalacji wody poprzez doprowadzenia kabla grzewczego na wejściu do pawilonu. Rozliczenie energii za kabel grzewczy w czynszu miesięcznym.
 9. i)Ustalono, że nie będzie projektowana sieć teletechniczna i telewizji kablowej.

3. Omówienie szczegółowych uwag dotyczących terenu przyległego:

 1. a)Zaakceptowano układ komunikacyjny łączący ul. Walcowniczą i ul. Frenkla, powtarzający układ istniejących „przedeptów”.
 2. b)Zrezygnowano z lokalizacji „sceny“ na terenie objętym opracowaniem. Scena będzie zlokalizowana na terenie obok i realizowana z innego zadania.
 3. c)Zaakceptowano propozycję lokalizacji ogrodzonego terenu dla psów o pow.340 m2- program edukacji społeczeństwa.
 4. d)Ustalono, że zostanie zaprojektowane dosadzenie drzew –akacje, bez, lub krzewów         od ul Filmowej w celu izolacji terenu dla psów.
 5. e)Ustalono, że należy zaprojektować takie same oświetlenie- lampy wysokie, jak na terenie parkingu przy skwerku “Rożek”.
 6. f)Zaakceptowano rodzaj ławki, krzesła z oparciem wg. wzoru prezentowanego.
 7. g)Zaakceptowano lokalizację ławek i krzeseł zaproponowaną między drzewami.
 8. h)Zaakceptowano rodzaj siedzisk (bez oparć) przy alejkach z możliwością zaparkowania roweru wg. wzoru prezentowanego.
 9. i)Zrezygnowano z elementów sprzętu sportowego dla dzieci.
 10. j)Zaakceptowano propozycję lokalizacja koszy na segregację odpadów- program edukacji społeczeństwa.
 11. k)Zaakceptowano lokalizacja ok.5 budek dla ptaków i owadów, mocowanych na drzewach.

4. Przedstawienie spraw na kolejne spotkanie:

Rozwiązania architektoniczne dotyczące:

 • pawilonów handlowych,
 • zadaszeń,
 • bram wjazdowych i wejść.

5. Ustalono termin następnego spotkania na 13.04.2016r. o godz. 18.30 w urzędzie dzielnicy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340