ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Odpowiedz na pismo Stowarzyszenie Kupców Bazaru w Falenicy

Warszawa, dnia 04.05.2016r.

ZGN-XIII-TT.671.2016.

Kupcy Bazaru w Falenicy ul. Walcowniczej 14

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.05.2016r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informuje, że:

  1. Propozycję otrzymali Kupcy obecnie prowadzący działalność na Targowisku, niezależnie od tego czy są właścicielami czy najemcami pawilonów.
  2. Kupcy obecnie prowadzący działalność otrzymali propozycję pawilonów  o powierzchni i lokalizacji zbliżonej do użytkowanej obecnie lub zgłoszonej w deklaracji.
  3. Podatek od nieruchomości płaci się zgodnie z przepisami według właściwości miejscowej umowy dzierżawy, niezależnie gdzie jest siedziba bądź miejsce rejestracji kupca.
  4. Zgodnie z przepisami naniesienia (pawilony) muszą zostać usunięte po zakończeniu dzierżawy niezależnie od dalszej działalności na bazarze.
  5. Przedstawione propozycje są nadal wstępnym etapem modernizacji Targowiska.

Z poważaniem

DYREKTOR ZGN

A. Kuranowski

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340