Wykonanie monitoringu stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 33 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik nr 4 – Wzór umowy