Remont instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 24a m 5 i Włókienniczej 51 m 4 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Kosztorys ofertowy – ul. Marysińska 24a m 5

kosztorys ofertowy – ul. Włókiennicza 51 m 4

Specyfikacja Techniczna Marysińska24a lok 5

specyfikacja Techniczna Włókiennicza 51 lok 4

Wzór umowy