Remont instalacji c.o. z wymianą kotła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze-woda typu Split w budynku mieszkalnym przy ul. Lokalnej 65 m 4 w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Remont instalacji wod-kan i montaż urządzeń sanitarnych w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 59 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – uprawnienia

załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

wzór umowy

Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach - siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie