prowadzenie bieżącej konserwacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych wraz z usuwaniem bieżących awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Zakres konserwacji

Wykaz budynków

Wzór umowy

Karta rozliczenia konserwacji 2011 do przetargu

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 – Doświadczenie

Wzór umowy

Remont instalacji c.o., wymiana urządzenia grzewczego na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy Włókienniczej 64/66 m 8 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

Wzór umowy

Remont instalacji c.o., wymiana kotła na paliwo stałe na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy Kosodrzewiny 24/26 m 13 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów do wykonania remontów instalacji wod-kan w budynkach użytkowych- do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Umowa-wzór

Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów do wykonania remontów instalacji wod-kan - do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Umowa-wzór

Remont instalacji elektrycznych - wymiana instalacji zasilania w budynkach mieszkalnych przy ul. Włókienniczej 68 m 4 i 5 i ul. Homera 20 m 2a w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie 1

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 uprawnienia

Kosztorys ofertowy Homera 20 m 2a

Kosztorys ofertowy Włókiennicza 68 m 4

Kosztorys ofertowy Włókiennicza 68 m 5

Wzór umowy

Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych, wysyłanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1,2,3

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

Formularz-cenowy

Formularz ofertowy

OPZ Załącznik nr 1na 2021r.

OPZ załącznik nr 2

OPZ załącznik nr 3

Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Maciejowickiej 1A w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie-remont elewacji

Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- uprawnienia

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

Serwis i wykonywanie okresowych przeglądów (z wyłączeniem UDT) samochodów służbowych w 2021 roku będących w użytkowaniu ZGN w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wybporze oferty Serwis samochodów

Ogłoszenie i druki

Wzór Umowa – Serwis Samochodów 2021 rok