Świadczenie usług Helpdesk, serwis sieci oraz dzierżawa licencji oprogramowania Microsoft Server Standard, per procesor.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3A – wykaz osób

Załącznik nr 4 – Doświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie I

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie II

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III

ZGN – zestawienie komputerów

ZGN – Zestawienie oprogramowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Włókienniczej 51, 53 i 55, ul. Ciepielowskiej 13, ul. Drozdowej 5a i ul. Trakt Lubelski 351 i 355 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA- w Formularzu ofertowym omyłkowo podano VAT 23%,

do obliczenia wartości oferty NALEŻNY przyjąć –  8% VAT

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Wykonanie audytów energetycznych dla zadania polegającego na doposażeniu budynków w instalację gazową, c.o., ccw., z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji oraz termomodernizacja budynków.

pliki

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Części zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

INWENTARYZACJE BUDYNKÓW POSIADANE PRZEZ  ZGN

Rzut przyziemia Frenkla 12rys 1

Rzut dachu Frenkla 12 rys 2

Rzut dachu Stylowa 14

Rzut parteru Stylowa 14

Rzut poddasza Stylowa 14

Rzut dachu Ciepielowska 1

Rzut parteru (projekt rozbudowy) Ciepielowska 12

Rzut parteru (stan istniejący) Ciepielowska 12 (2)

Rzut dachu Garncarska 59

Rzut parteru Garncarska 59

Rzut piętra Garncarska 59

Rzut piwnicy Garncarska 59

Rzut I piętra część I Patriotów 102

Rzut I piętra część 2 Patriotów 102

Rzut parteru Patriotów 102

Rzut poddasza I część Patriotów 102

Rzut poddasza część 2 Patriotów 102

Rzut I piętra Rolnicza 6

Rzut parteru Rolnicza 6

Rzut parteru Młoda 6

Rzut parteru Agrestowa 25

Rzut parteru Arniki 11

Rzut parteru część I Derkaczy 38 38a

Rzut parteru część II Derkaczy 38 38a

Rzut parteru część III Derkaczy 38 38a

Rzut parteru część IV Derkaczy 38 38a

Rzut parteru Dmuchawcowa 9a

Rzut parteru I część Początkowa 11

Rzut parteru II część Początkowa 11

Rzut poddasza I część Zasadowa 50

Rzut poddasza II część Zasadowa 50

Rzut parteru I część Zasadowa 50

Rzut parteru II część Zasadowa 50

Rzut poddasza Kąkolowa 52

Rzut parteru Kąkolowa 52

Rzut przyziemia Patriotów 49

Rzut parteru i piętra Kąkolowa 52a

Rzut parteru Kąkolowa 52A

Rzut poddasza Kąkolowa 52A