Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w budynku przy ul. Łasaka 46 w Warszawie.

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik – uprawnienia

Przedmiar robót

wzór umowy

Dokumentacja projektowa:

STWIOR – Łasaka46_2018.04.11

00_pzt_PB_ŁASAKA 46_2018.04.11

01_pzt_PB_ŁASAKA 46_2018.04.11

03_przekrój_PB_ŁASAKA 46_2018.04.11

03_rzut dachu_PB_ŁASAKA 46_2018.04.11

04_instalacja wentylacji_PB_ŁASAKA 46_2018.04.11

05_instalacja ELEKTRYCZNA_PB_ŁASAKA 46_2018.04.11

06_instalacja ELEKTRYCZNA_PB_ŁASAKA 46_2018.04.11

OPIS BUDOWLANY-Łasaka 46- WENTYLACJA 2018.04.11

OPIS BUDOWLANY-Łasaka 46- WENTYLACJA 2018.04.11