Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz usuwania gniazd os i szerszeni w budynkach i na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy

Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach użytkowych na targowisku przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie, oddanych do użytkowania w I i II etapie budowy targowiska.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z załącznikami

załącznik nr 1 – zakres konserwcji instalacji wod.-kan.

Wzór umowy

Remont instalacji c.o. z wymianą kotła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze-woda typu Split w budynku mieszkalnym przy ul. Lokalnej 65 m 3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Wzór umowy

Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Wzór umowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynku użytkowego przy ul. Korkowej 119/123 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z załącznikami

Załącznik nr 1 – Zakres konserwacji

Załącznik nr 2 – Budynki mieszkalne

Załącznik nr 2A – Lokale użytkowe

Załacznik nr 2B – Lokale użytkowe (siedziba Zamawiajacego)

Wzór umowy

Zakup i dostawa 22 sztuk fabrycznie nowych laptopów oraz 4 sztuk stacjonarnych fabrycznie nowych zestawów komputerowych biurowych typu All In One dla potrzeb ZGN.

III Ogłoszenie ZAKUP KOMPUTERÓW 2020 III postępowanie

WZOR Umowa Dostawa komputerów Alltech

Zakup komputeróe Załacznik Nr 1

Zakup komputerów Załącznik Nr 2

Odpowiedzi Zakup komputerów i laptopów

Informacja o wyborze oferty na zakup komputerów

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Zakres konserwacji instalacji gazowej

Wykaz budynków wyposażonych w instalację gazu

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Uprawnienia

Załącznik nr 5 – Doświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące usuwania awarii

Wzór umowy

Remont instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. z montażem pompy ciepła powietrze-powietrze typu Split w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 m 18 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Kosztorys ofertowy – Roboty instalacyjne wod.-kan. i sanitarne

kosztorys ofertowy – montaż pompy ciepła

Zakup i dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych laptopów oraz 5 sztuk stacjonarnych fabrycznie nowych zestawów komputerowych biurowych typu All In One dla potrzeb ZGN.

II Ogłoszenie ZAKUP KOMPUTERÓW 2020

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

WZOR Umowa Dostawa komputerów Alltech