Aukcja na sprzedaż rozdrabniacza-rębaka do gałęzi

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż rębaka

UMOWA KUPNA urządzenia wzór

Opis Rębaka SKO 80 S

OGŁOSZENIE O KOLEJNEJ AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 8047C

informacja o unieważnieniu kolejnej aukcji WI 8047C

OGŁOSZENIE O KOLEJNEJ AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 8047C. 2.

Załącznik nr 1

UMOWA KUPNA WZÓR

OGŁOSZENIE O KOLEJNEJ AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 9814C

informacja o unieważnieniu kolejnej aukcji WI 9814C

OGŁOSZENIE O KOLEJNEJ AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 9814C. 2.

UMOWA KUPNA wzór

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 8047C

informacja o unieważnieniu aukcji samochód osobowy WI 8047C

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 8047C

Załącznik nr 1

UMOWA KUPNA WZÓR

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 9814C

informacja o unieważnieniu aukcji samochód osobowy WI9814C

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO WI 9814C

Załącznik nr 1

UMOWA KUPNA wzór

Sprzedaż samochodu służbowego w formie aukcji

Modyfikacja ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Wzór umowy

Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Wzór umowy

Sprzedaż w formie aukcji dwóch SWITCHY

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o sprzedaży dwóch SWITCHY