Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

opis przedmiotu zamówienia

Umowa -wzór

Odsłonięcie skrajni przy ciągach pieszych i jezdnych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

opis przedmiotu zamówienia

Umowa – wzór odsłonięcie skrajni

Remont instalacji elektrycznej zabezpieczeń i zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Derwida 12 m. 1 w Warszawie.

informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

FORMULARZ OFERTOWY

kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia elektr

Umowa wzór