Remont instalacji elektrycznych i zasilania w lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Drwali 12 w Warszawie.

Umowa Elektryka Drwali 12 lok 4

Ogloszenie remont elektryki Drwali 12 lok 4

Kosztorys ofertowy Drwali 12 lok 4

Informacja o wyborze oferty Drwali 12 lok 4 elektryka

Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o unieważnieniu postępowania

MODYFIKACJA Ogłoszenia

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług

Wzór umowy

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w godzinach pracy oraz poza godzinami pracy ZGN Wawer w budynkach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty Konserwacja kotłowni gazowych

Ogłoszenie kotłownie gazowe konserwacja

Wzór umowy konserwacja kotłowni gazowych

Opis zamówienia Konserwacja kotłowni gazowych

Informacja o wyborze oferty Konserwacja kotłowni gazowych

Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych na targowisku Falenica przy ul Trocinowej 1, na placach zabaw i parkingach oraz w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularze

Wzór umowy

Zakres konserwacji – budynki i lokale mieszkalne

Zakres konserwacji – lokale użytkowe

Zakres konserwacji – place zabaw i parkingi

Zakres konserwacji – targiowisko ul. Trocinowa 1

Załącznik nr 2 – Wykaz budynków użytkowych

Załącznik nr 2A – wykaz lokali i instalacji targowisko ul. Trocinowa 1

Załącznik nr 2B – wykaz lokali użytkowych użytkowanych przez ZGN

Załącznik nr 2C – Wykaz budynków mieszkalnych

Załącznik nr 2D – wykaz obiektów – place zabaw i parkingi

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Prace porządkowe terenu pasa drogowego o pow. 8 330 m2 przy ul. Węglarskiej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania – Węglarska

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Mapa z lokalizacją

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy

Remont instalacji elektrycznych zabezpieczeń i zasileń budynków mieszkalnych przy ul. Rzeźbiarskiej 34/36 m. 4, 5 oraz ul. Derwida 12 m. 8 w Warszawie.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

kosztorys ofertowy Rzeźbiarska 34-36 m. 4

kosztorys ofertowy Rzeźbiarska 34-36 m. 5

kosztorys ofertowy Derwida 12 m. 8

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 uprawnienia

Umowa wzór

Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 86 lok. 7/8 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

wzór umowy

Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego w lokalu nr 6 przy ul. Widocznej 101 w Warszawie.

Ogloszenie Wymiana kotła Widoczna 101 lok 6

Kosztorys ofertowy Widoczna 101 lok 6

Wymiana pieca gazowego Widoczna 101 lok 6