Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych w lokalu nr 4 przy ul. II Poprzecznej oraz w lokalu nr 1 przy ul. Technicznej 3 w Warszawie.

Ogloszenie Wymiana kotłów gazowych Techniczna 3 i II Poprzeczna 10

Umowa Wymiana pieców gazowych II Poprzeczna 10 i Techniczna 3

Kosztorys ofertowy II Poprzeczna 10 lok 4

Kosztorys ofertowy Techniczna 3 lok 1

Opis zamówienia II Poprzeczna 10 i Techniczna 3

Wybór oferty WYMIANA PIECÓW GAZOWYCH

Skan odpowiedzi postępowanie 553