Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz siedzibach ZGN, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie nr 523963

SIWZ Przegląd kominów na rok 2019

Harmonogra m przeglądów – rok 2019

Harmonogram przeglądów – poszczególne miesiące

Kosztorysy ofertowe