Dostawa i wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w lokalach nr 1,2,3,4 w budynku przy ul. Podkowy 10 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 562295

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na piece ul. Podkowy 10

Kosztorys ofertowy 1

Kosztorys ofertowy 2

Kosztorys ofertowy 3

Kosztorys ofertowy 4