Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 33 lok 3;12;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;31;33;34;35;36 w Warszawie.

Ogłoszenie piece Kozy Kresowa 33

SIWZ Wymiana pieców Koza Kresowa 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE Kresowa33

Kosztorys Kresowa 33 m 3

Kosztorys Kresowa 33 m 12

Kosztorys Kresowa 33 m 18

Kosztorys Kresowa 33 m 19

Kosztorys Kresowa 33 m 20

Kosztorys Kresowa 33 m 21

Kosztorys Kresowa 33 m 22

Kosztorys Kresowa 33 m 23

Kosztorys Kresowa 33 m 24

Kosztorys Kresowa 33 m 25

Kosztorys Kresowa 33 m 26

Kosztorys Kresowa 33 m 31

Kosztorys Kresowa 33 m 33

Kosztorys Kresowa 33 m 34

Kosztorys Kresowa 33 m 35

Kosztorys Kresowa 33 m 36

Kosztorys dodatkowy Kresowa 33

Unieważnienie wymiana pieców Kresowa 33

Modyfikacja SIWZ Piece Kresowa 33 formularze

Wartość brutto dodatkowego kosztorysu ofertowego należy podzielić na 17 (liczba lokali) i dopisać iloraz do formularza cenowego na poszczególne lokale.

zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 3;6; 7;8;10;12;13;14;15;17;18;20;21;22;23;25;26;33;36;40;43;44;45;46;47;48;

Ogłoszenie Wymiana pieców typu Koza Kresowa 31

SIWZ Wymiana pieców Koza Kresowa 31

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE Kresowa31

Kresowa 31 m 3

Kresowa 31 m 6

Kresowa 31 m 7

Kresowa 31 m 8

Kresowa 31 m 10

Kresowa 31 m 12

Kresowa 31 m 13

Kresowa 31 m 14

Kresowa 31 m 15

Kresowa 31 m 17

Kresowa 31 m 18

Kresowa 31 m 20

Kresowa 31 m 21

Kresowa 31 m 22

Kresowa 31 m 23

Kresowa 31 m 25

Kresowa 31 m 26

Kresowa 31 m 33

Kresowa 31 m 36

Kresowa 31 m 40

Kresowa 31 m 43

Kresowa 31 m 44

Kresowa 31 m 45

Kresowa 31 m 46

Kresowa 31 m 47

Kresowa 31 m 48

Kresowa 31 m 50

Kresowa 31 m 51

Kresowa 31 m 52 53

Kresowa 31 m 54

Kresowa 31 m 57

Kresowa 31 m 61

Kresowa 31 m 62

Kresowa 31 m 63

Kresowa 31 m 64

Kresowa 31 m 69

Modyfikacja SIWZ Piece Kresowa 31

Modyfikacja SIWZ Piece Kresowa 31 formularze

Informacja z otwarcia KOZY Kresowa 31