Ochrona mienia na targowisku przy ul. Trocinowej 1, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.

Ogłoszenie Ochrona mienia na targowisku

SIWZ ochrona BAZAR 2021

Informacja z otwarcia ofert Ochrona mienia

Informacja o wyborze oferty Ochrona targowiska

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis punktów poboru

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – formularz cenowy

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania prządku na terenie targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty Sprzątanie targowiska

Protokół z otwarcia ofert Sprzątanie Targowiska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

SIWZ Sprzątanie terenu targowiska trocinowa 1 2021 rok

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Ogłoszenie Dostawa gazu

II SIWZ Zakup paliwa gazowego na 2021 rok

Miesięczne-zapotrzebowanie-na-gaz-do-poszczególnych-kotłowni

Wzorcowy-Załacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-cenowy-gaz-3 (1)

Odpowiedzi na pytania Dostawa paliwa gazowego 2021

Protokół z otwarcia ofert na Dostawę paliwa gazowego

Informacja o wyborze oferty Dostawa gazu

Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3 oraz przy ul. Łasaka 46 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.

Ogłoszenie ochrona mienia siedziba

SIWZ ochrona 2021 ROK

Protokół z otwarcia ofert ochrona siedziba

informacja o wyborze oferty Ochrona siedziba

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

ZAKRES KONSERWACJI instal. sanitarne.

Wykaz budynków mieszkalnych

Wykaz budynków użytkowych

Wykaz studni podwórzowych

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis punktów poboru

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – formularz cenowy

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Ogłoszenie Dostawa gazu

SIWZ Zakup paliwa gazowego na 2021 rok

Wzorcowy Załącznik-nr 3 do SIWZ Formularz cenowy-gaz (3)

Miesięczne zapotrzebowanie na gaz do poszczególnych kotłowni

Unieważnienie postępowania dostaw gazu

Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Ogłoszenie Przemurowanie kominów

SIWZ Przemurowanie kominów na rok 2021

Spec. Techniczna Przemurowanie kominów

Ofertowy mieszkalne Przemurowanie kominów

Ofertowy użytkowe Przemurowanie kominów

Informacja z otwarcia ofert Przemurowanie kominów

Informacja o wyborze oferty przemurowanie kominów

Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Ogłoszenie Konserwacja budowlana

SIWZ – konserwacja bud. 2021

Spec. Techniczna Konserwacja budowlana

II część spec. technicznej konserwacja budowlana

Opis zamówienia Konserwacja budowlana

Ofertowy mieszkalne konserwacja budowlana

Ofertowy użytkowe konserwacja budowlana

Protokół z otwarcia ofert Konserwacja budowlana

informacja o wyborze oferty konserwacja budowlana