Remont pustostanu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Widocznej 101 w Warszawie.

Ogłoszenie

Doposażenie 7 budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej  wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Derkaczy 38, Bysławskiej 69, Żywokostowej 6, Rozkosznej 2, Widocznej 61, Dmuchawcowej 9a, Patriotów 49 w Warszawie.

Ogłoszenie

Remont pustostanu nr 20 w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 3/5 w Warszawie.

Ogłoszenie Mazowiecka lok 20

II SWZ Mazowiecka lok 20

Mazow 3-5 m 20 Opis Przed Zam (1)

Maz 3-5 m 20 Specyfikacja Techniczna (1)

Mazowiecka 3 5 m 20_MWKZ okna decyzja (1)

Mazow3-5 stol projekt stolarki okiennej (1)

zał 3 Kosztorys Maz 3-5 m Koszt Nakła Budowlanka(1)

Kosztorys wod-kan zał 3A Mazowiecka lok 20

Kosztorys elektryka zał 3B Mazowiecka lok 20

Modyfikacja SWZ oraz kosztorys zamienny na elektrykę

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Mazowiecka 3-5 lok 20

Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Karpackiej 9 i ul. Podkowy 17 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opis-przedmiotu-zamówienia

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Opis-przedmiotu-zamówienia

Inwentaryzacja – Karpacka 9-Model

Inwentaryzacja – Podkowy 17-Model

PFU_Karpacka 9

PFU_Podkowy 17

Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz w budynkach użytkowych będących siedzibami ZGN.

Ogłoszenie BZP przeglądy kominiarskie (1)

II SWZ Przeglądy kominiarskie

Harmonogram przeglądu przewodów

Miesięczny Harmonogram przeglądu przewodów kominowych

Wykaz siedzib ZGN

Kosztorys lokale mieszkalne przegląd przewodów

Kosztorys lokale użytkowe przegląd przewodów

Kosztorys przegląd przewodów siedziby ZGN

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty kominy

Remont pustostanu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 13 w Warszawie.

Ogłoszenie BZP Króla Maciusia 13 lok 9

SWZ Króla Maciusia 13 lok 9

Spec. Techniczna Króla Maciusia 13 lok 9

Opis zamówienia Króla Maciusia 13 lok 9

Ofertowy zał 3 Budowlanka Króla Maciusia 13 lok 9

Ofertowy zał 3A Sanitarne Króla Maciusia 13 lok 9

Informacja z otwarcia ofert

Ofertowy zał 3B elektryka Króla Maciusia 13 lok 9

Zawiadomienie o wyborze oferty Króla Maciusia 13 lok 9

Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Kąkolowej 30 i ul. Wielostronnej 26 w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

PFU_Kąkolowa 30

PFU_Wielostronna 26

SWZ I

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz w budynkach użytkowych będących siedzibami ZGN.

Ogłoszenie BZP Przegląd przewodów

SWZ Przeglądy kominiarskie

Harmonogram przeglądu przewodów

Miesięczny Harmonogram przeglądu przewodów kominowych

Wykaz siedzib ZGN

Kosztorys lokale mieszkalne przegląd przewodów

Kosztorys lokale użytkowe przegląd przewodów

Kosztorys przegląd przewodów siedziby ZGN

Informacja o unieważnieniu postepowania Przegląd kominów

Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Rolniczej 6, Stylowej 14 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”

zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Inwentaryzacja -Rolnicza 6-parter

Inwentaryzacja -Rolnicza 6-piętro

Inwentaryzacja – Stylowa 14- parter

Inwentaryzacja – Stylowa 14- piętro

PFU_Rolnicza 6

PFU_Stylowa 14

Wymiana bezklasowych kotłów stałopalnych na pompę ciepła wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 87 lok 1;2;3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty Kłodzka 87 lok 1,2,3

Informacja z otwarcia ofert – Kłodzka

Ogłoszenie BZP KŁODZKA 87

SWZ Montaż pompy ciepła Kłodzka 87 lok 1,2,3

Opis zamówienia zal_nr_1_do_swz_

Specyfikacja Techniczna pompa ciepła powietrze -woda

pompa ciepła p-w Kłodzka 87 lok 1

pompa ciepła p-w Kłodzka 87 lok 2

pompa ciepła p-w Kłodzka 87 lok 3