Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 116A w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ

Ogłoszenie BZP

SWZ Termomodernizacja projektuj i buduj

załącznik nr 2

opis przedmiotu zamówienia Patriotów 116 A

PFU_Patriotów 116A (1)

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – elewacje 1

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – elewacje 2

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – przekrój

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – rzut

Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Garncarskiej 59 oraz ul. Junaków 20 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Projektuj i Budój Garncarska i Junaków

Opis-przedmiotu-zamówienia Garncarska i Junaków

PFU_Garncarska 59 (1)

PFU_Junaków 20 (1)