Remont pustostanu nr 52 w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałkowskiej 62 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SWZ i kosztorys zamienny

Ogłoszenie BZP

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Marsz 62 m 52 OpisPrzed Zam

Marsz 62 m 52 SpecTech Wyk

Kosztorys ofertowy – branża elektryczna

Kosztorys ofertowy – branża sanitarna

Marsz 62m 52 Koszt Nakła Budowl

Marsz 62m52 Koszt Nakł Bud Rob dodatkowe