Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca na kocioł piatej klasy emisji spalin w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 54 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki