ZGN Wawer logo

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
epuapBIPMiasto Stołeczne WarszawyMiasto Stołeczne Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Zamówienia poniżej 30 tys. Euro
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro
Plany postęp. o udzielenie zamówień

Wyszukiwarka:

  • Status zamówienia

  • Tryb postępowania

  • Numer postępowania

  • Rodzaj zamówienia

  • Termin składania ofert

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro

Remont instalacji elektrycznej zabezpieczeń i zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Derwida 12 m. 1 w Warszawie.
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,3 kW – 3,6 kW w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 87 m 1 i 2 w Warszawie.
Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem dla budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Patriotów 50, ul. Bambusowej 5, ul. Bambusowej 7 a,b,c,d.
Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z instalacją kanalizacyjną do budynku przy ul. Garncarskiej 5 w Warszawie.
Wymiana bezklasowego urządzenia grzewczego na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 2/6 lok 2 w Warszawie.
Remont schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem do budynku użytkowego przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie.
Remont instalacji elektrycznych i zasilania w lokalu nr 138 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 11A w Warszawie
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem dwufunkcyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania w budynkach przy ul. Drwali 12 oraz przy ul. Arniki 8 w Warszawie.
Ochrona mienia na targowisku przy ul. Trocinowej 1, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania prządku na terenie targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3 oraz przy ul. Łasaka 46 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.
Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer
Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2021 i 2022 roku.
Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3 oraz przy ul. Łasaka 46 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pieca na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Przewodowej 139a m 2 w Warszawie.
Wymiana pokrycia dachu na blachę panelową powlekaną w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 59A w Warszawie.
Wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę w budynku mieszkalnym przy ul. Stylowej 14 w Warszawie.
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się w administrowaniu ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Wymiana pieca na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Przewodowej 139a m 1 w Warszawie.
Remont pustostanu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworzyńskiej 4 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu na blachę panelową powlekaną w budynku mieszkalnym przy ul. Regionalnej 10 w Warszawie.
Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku.
Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Arniki 8, ul. Drozdowej 5, u. Drwali 12 i ul. Obszarowej 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe i dostosowaniem kominów do projektowanej instalacji.
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 5 w Warszawie.
Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach mieszkalnych I użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 m 9 w Warszawie.
Remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Początkowej 11 w Warszawie.
Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 5 w Warszawie.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 m 9 w Warszawie.
Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 m 1 w Warszawie.
Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia7A m 156 w Warszawie.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Hertza 1 m 3 w Warszawie.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 21 m 1 w Warszawie.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Wielowiejskiej 6 m 2 w Warszawie.
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Hertza 1, ul. Jabłecznej 3, ul. Maciejowickiej 1, ul. Maciejowickiej 1A, ul. Skokowej 7, ul. Skokowej 8.
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Derkaczy 65 m 1, Jagody 14 m 2 w Warszawie.
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 11A m 8 w Warszawie.
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN
Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont pustostanu – lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 32/34 D w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 86 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 13A w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 85 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 13 w Warszawie.
Ochrona mienia na targowisku przy ul. Trocinowej 1, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.
Remont pustostanu – lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Przewodowej 139 w Warszawie.
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych oraz siedzibach ZGN, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach mieszkalnych I użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Ochrona mienia na targowisku przy ul. Walcowniczej, ul. Trocinowej, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.
Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku.
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się w administrowaniu ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku Żegańskiej 1A, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3, monitorowanie sygnału zainstalowanego przy ul. Korkowej 87 oraz przy ul. Łasaka 46 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej w Warszawie.
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego
Zakup paliw do samochodów i maszyn używanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Wymiana bezklasowych kotłów stałopalnych na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie – zgodnie z dokumentacją projektową.
Wymiana pieca na piec z płaszczem wodnym spełniający wymogi Ekoprojektu oraz normy BImSchVz w budynku mieszkalnym przy ul: Włókienniczej 64/66 m 12 w Warszawie
Wymiana pieca na piec Ferroli oraz remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 m 2 w Warszawie.
Wymiana pokrycia dachu w budynku użytkowym przy ul. Planetowej 36 w Warszawie
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 50 w Warszawie
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont pustostanu w lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 22C w Warszawie
Wymiana kotła stałopalnego na kocioł na paliwo gazowe w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 11 w Warszawie.
Usuwanie rozlewisk oraz czyszczenie studni chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
Remont pustostanu w lokalu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.
Wymiana bezklasowego piecyka wolnostojącego na piec spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 67/69A w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Młodej 6; ul. Agrestowej 25; ul. Żegańskiej 2c; ul. Derkaczy 38; ul. Łozinowej 3; ul. Derkaczy 65 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na pompę ciepła powietrze-woda w budynku mieszkalnym przy ul. Sieniawskiej 23A m 3 w Warszawie
Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.
Wymiana bezklasowego piecyka wolnostojącego na piec spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 67/69A w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie.
Remont pustostanu w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 w Warszawie.
remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3 m 2 oraz przy ul. Włókienniczej 33 lok 1 i 2 w Warszawie.
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na pompę ciepła powietrze-woda w budynku mieszkalnym przy ul. Sieniawskiej 23A m 3 w Warszawie
Remont pustostanu – lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 75 w Warszawie.
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 2/6 m 2 i 4, ul. Lokalna 65 m 5 i ul. I Poprzeczna 14 m 1 i 2 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 w Warszawie.
Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalację gazu w budynkach i lokalach mieszkalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, ul. I Poprzecznej 18J i I Poprzecznej 18L z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Rozkosznej 2; ul. Wielostronnej 26; ul. Zasadowej 50 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3 m 2 oraz przy ul. Włókienniczej 33 lok 1 i 2 w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 141 w Warszawie.
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na pompę ciepła powietrze-woda w budynku mieszkalnym przy ul. Sieniawskiej 23A m 3 w Warszawie.
Remont instalacji wodno kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 116 m 3 w Warszawie.
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalach nr 1, 2/3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Bysławskiej 69, ul. Dmuchawcowej 9A, ul. Frenkla 12, ul. Patriotów 49, ul. Podkowy 17, ul. Popradzkiej 3, ul. Popradzkiej 3A, ul. Poczatkowej 11 m 2 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieców na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 2;4;6 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3A, w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15, w lokalu nr 5 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Oliwkowej 14 w Warszawie.
Wymiana bezklasowych pieców wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Widocznej 77 m 4; ul. Rzeźbiarskiej 34/36 m 4; ul. Korkowej 56 m 5; ul. Jemiołowej 2 m 1, 2A i 2B; ul. Łozinowej 3 m 3 w Warszawie.
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 2/6 m 2 i 4, ul. Lokalna 65 m 5 i ul. I Poprzeczna 14 m 1 i 2 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 w Warszawie.
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych przy ul. Derwida 12 m 5; ul. Sieniawskiej 23A m 2; ul. Widocznej 25 m 1; ul. Zasobnej 25 m 2 i ul. I Poprzecznej 14 m 3 w Warszawie.
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych przy ul. Patriotów 2/6 m 3, ul. Sieniawskiej 23A m 1; Lokalnej 65 m 3 i 4; ul. Rzeczyckiej 31 m 1 w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Karpackiej 9, ul. Korkowej 9B, ul. Rolniczej 9, ul. Widocznej 61 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.
Remont pustostanu – lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 75 w Warszawie.
Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Derkaczy 51A m 1, ul. Brzostowskiej 26 m 15 i ul. Chryzantemy 1/5 m 4,5,6 w Warszawie.
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych przy ul. Rzeźbiarskiej 34/36 m 1 i 2; Macierzanki 4 m 1 i 2; Świtezienki 3 m 1; Chryzantemy 1/5 m 7 oraz Filmowej 34/36 A w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Rozkosznej 2; ul. Wielostronnej 26; ul. Zasadowej 50 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.
Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 w Warszawie
Wymiana bezklasowych pieców wolnostojących na piece spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynkach mieszkalnych przy ul. Garncarskiej 23 m 2; Króla Kazimierza 8 m 1; Patriotów 95 m 4; Patriotów 145 m 1; Wielostronnej 43 m 1,3,4 w Warszawie.
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 116 m 3 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 18 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 24C w Warszawie.
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w budynkach mieszkalnych przy ul. Wielostronnej 43 m 2; Zasobnej 25 m 1 i 3; Kudowskiej 23; Patriotów 95 m 1 i 2 oraz Chryzantemy 1/5A m 1 w Warszawie.
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 6 i ul. Oleckiej 18B m 1 w Warszawie
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalach nr 1, 2/3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieców na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 2;4;6 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3A, w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15, w lokalu nr 5 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Oliwkowej 14 w Warszawie.
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Skokowej 8 m 2 w Warszawie
Remont pustostanu w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Korkowej 56 w Warszawie
Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 19 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu na blachę panelową w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie.
Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 24D w Warszawie.
Remont pustostanu w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Żeganskiej 24C w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 18 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 24C w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Chryzantemy 1/5 w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 46 w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.
Ochrona mienia na targowisku przy ul. Walcowniczej, ul. Trocinowej, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.
Sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie targowiska Falenica w Warszawie.
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 52 w Warszawie.
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Jagody 14 m 2, Hertza 1, Derkaczy 65 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Zapomnianej 2, ul. Wilgi 51, ul. Żywokostowej 11 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Remont instalacji c.o. i ccw z wymianą pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Garncarskiej 19 m 1, Garncarskiej 19 m 3, Garncarskiej 23 m 1, Garncarskiej 23 m 1A, Garncarskiej 59 m 1, Derkaczy 57 m 2, Derkaczy 57 m 3, Junaków 20 m 3, Patriotów 95 m 6 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Lawinowej 6, ul. Bystrzyckiej 46, ul. Obszarowej 1 i ul. Arniki 8 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie.
Remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Maciejowickiej 1 i 1A, ul. Jabłecznej 3, ul. Skokowej 7 i 8 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23A w Warszawie
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię.
Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.
Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie.
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię.
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.
Remont pustostanu w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 24A w Warszawie.
Wykonanie instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bartoszyckiej 23 w Warszawie.
Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz siedzibach ZGN, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 16 w budynku mieszkalnym przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie.
Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont pustostanu w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie
Remont pustostanu – lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 16 w budynku mieszkalnym przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 14 w budynku mieszkalnym przy ul. Siennej 43A w Warszawie.
Remont pustostanu – lokalu nr 152 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 7A w Warszawie.
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.
Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2019 roku.
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych znajdujących się w administrowaniu ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 4 lub Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz dozorowanie obiektu przy ul. Żegańskiej 1A monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku Żegańskiej 1A, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3, monitorowanie sygnału zainstalowanego przy ul. Korkowej 87 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy: ul. Bysławskiej 83 m 9, ul. Derkaczy 65 m 2, ul. Łozinowej 3 m 6 i ul. Małowiejskiej 29 w Warszawie
Usuwanie awarii przewodów kominowych oraz montaż kuchni i pieców wraz z podłączaniem przewodów dymowych do kominów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 4 w Warszawie.
Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca na kocioł piatej klasy emisji spalin w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 54 w Warszawie.
Wymiana kotła bezklasowego na ekologiczny oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Lawinowej 11 w Warszawie.
Wymiana otła bezklasowego na ekologiczny oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Bambusowej 5 w lokalu nr. 3 w Warszawie.
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Burzliwej 4 m 3 i 4 w Warszawie
Remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Macierzanki 4 lok 4, ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 10, ul. Króla Maciusia 7A lok 112 w Warszawie.
Wymiana pokrycia dachu i wykonanie komina systemowego w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 3a w Warszawie.
Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 4 w Warszawie
Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Technicznej 14 Warszawie.
Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nawiewnikami oraz obróbkami ościeży w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Macierzanki 4 lok 4, ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 10, ul. Króla Maciusia 7A lok 112, ul. Bysławskiej 83 lok 6 w Warszawie.
Wymiana pokrycia dachu i wykonanie komina systemowego w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 3a w Warszawie.
Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 4 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie.
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Macierzanki 4 lok 4, ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 10, ul. Króla Maciusia 7A lok 112, ul. Bysławskiej 83 lok 6 w Warszawie.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 6 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Trakt Lubelski 351 w Warszawie
Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca na kocioł piatej klasy emisji spalin w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 54 w Warszawie.
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie.
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Gruntowej 77 w Warszawie.
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 46 w Warszawie
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie
Dostawa i wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w lokalach w budynkach przy ul. Wilgi 34 m 4, Kąkolowej 30 m 2 i ul. Kąkolowej 30A m 1, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Lokalnej 65 m 3, Lokalnej 65 m 4 i Lokalnej 65 m 5 w Warszawie.
budowa klatki schodowej i szybu wraz z montażem platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych oraz wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Zalipie 17 w celu dostosowania tego obiektu do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 grudnia 2010 roku.
modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 57 m 2, Derkaczy 57 m 3, Patriotów 95 m 1, Patriotów 95 m 5, Patriotów 95 m 6 w Warszawie.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 5 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie.
Utrzymanie czystości i zieleni na terenie osiedla Falenica w Warszawie.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Błękitnej 60A, Derkaczy 3 m 2, Derkaczy 3a m 1, Wilgi 34 m 10, Włókienniczej 64/66 m 3, Włókienniczej 64/66 m 6/7, Włókienniczej 64/66 m 11 w Warszawie
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana kotła bezklasowego na kocioł 5 klasy emisji spalin w budynkach mieszkalnych przy ul. Lokalnej 65 a, Garncarskiej 59a, Patriotów 79 m 2, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 8 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 3a m 1, garncarskiej 59 m 5, Oleckiej 16 m 1, Oleckiej 16 m 3, Patriotów 116a m 1, Podkowy 10 m 6, Podkowy 10 m 8, Sieniawskiej 23a m 1, Wieleowiejskiej 6 m 3, Wielowiejskiej 6A m 2, Włókienniczej 59 m 3 w Warszawie
Utrzymanie czystości i zieleni na terenie osiedla Falenica w Warszawie.
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 46 w Warszawie
Remont elewacji i fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Zapomnianej 2 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Dmuchawcowej 11 w Warszawie.
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Czytelniczej 7A w Warszawie.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 9 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego do posesji przy ul. Dusznickiej 1w Warszawie.
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 8 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 3a m 1, garncarskiej 59 m 5, Oleckiej 16 m 1, Oleckiej 16 m 3, Patriotów 116a m 1, Podkowy 10 m 6, Podkowy 10 m 8, Sieniawskiej 23a m 1, Wieleowiejskiej 6 m 3, Wielowiejskiej 6A m 2, Włókienniczej 59 m 3 w Warszawie.
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 38 w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Lipskiej 14 w Warszawie.
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie
Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 13 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.
Remont elewacji budynku i ścian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 114 Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23A w Warszawie
Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownie gazową wraz z montażem kotła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Młodej 22, 22A i 24 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 114 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23 w Warszawie.
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18H w Warszawie.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie.
Remont dachu i ocieplenie fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie.
Remont dachu i ocieplenie fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Skokowej 7 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownie gazową wraz z montażem kotła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Młodej 22, 22A i 24 w Warszawie.
Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie.
Dostawa i wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w lokalach nr 1,2,3,4 w budynku przy ul. Podkowy 10 w Warszawie.
Remont elewacji budynku i scian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Maciejowickiej 1 Warszawie
Budowa pomieszczenia na kotłownię gazową, budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymianą kotła na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Czytelniczej 7 w Warszawie.
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie.
Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 8 w Warszawie.
Budowa pomieszczenia na kotłownię gazową, budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymianą kotła na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Technicznej 14 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymiana kotła na paliwo gazowe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownie gazową w budynkach przy ul. Młodej 20, 20A i 24 w Warszawie
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Marysińskiej 21 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymianą kotła na paliwo gazowe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownię gazową w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 21 w Warszawie.
Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 11; 16; 29; 30; 37; 41; 42 oraz w budynku przy ul. Kresowej 33 lok 1; 2; 4; 5; 7; 8; 14; 17; 27; 29; 30; 37 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 33 lok 3;12;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;31;33;34;35;36 w Warszawie.
Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 6;7;12;15;17;18;19;1A;2A;3A;5B; ul. Derkaczy59B lok 1; ul. Regionalnej 10 lok 1w Warszawie.
Remont elewacji budynku i scian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Bachusa 15 Warszawie.
Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 8 w Warszawie.
Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wody użytkowej z wymianą pieców na paliwo gazowe oraz montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 11; 16; 29; 30; 37; 41; 42 oraz w budynku przy ul. Kresowej 33 lok 1; 2; 4; 5; 7; 8; 14; 17; 27; 29; 30; 37 w Warszawie.
Remont pustostanu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 57 w Warszawie.
Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcewicza 6 m 2, ul. Derkaczy 3a m 1, ul. Derkaczy 3a m 4, ul. Derkaczy 57 m 2, ul. Derkaczy 57 m 3, ul. Derkaczy 59a m 3, ul. Garncarskiej 3a m 2, ul. Garncarskiej 23 m 1, ul. Garncarskiej 23 m 1a, ul. Kąkolowej 52a m 1 6 w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 33 lok 3;12;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;31;33;34;35;36 w Warszawie.
Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Ecoline Ultima CWD w budynkach mieszkalnych przy ul. Bystrzyckiej 19 m 3, Filmowej 34/36 m. 1, Kłodzkiej 87 m. 1, Kąkolowej 30 m. 7, Lokalnej 65 m. 3, 4 i 5, Oliwkowej 14 m. 4, 5 i 6, Derkaczy 3 m. 1, Derkaczy 59B m. 5, Garncarskiej 59 m. 3 i 5, Kosodrzewiny 24/26 m. 14, Oleckiej 16 m. 1 i 3, Patriotów 95 m. 6 w Warszawie.
Wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB/S/DR (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w 49 lokalach w budynkach, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 31 lok 3;6; 7;8;10;12;13;14;15;17;18;20;21;22;23;25;26;33;36;40;43;44;45;46;47;48;
Wymiana pieców na paliwo stałe typu Koza w budynkach przy ul. Derkaczy 59B; ul. Regionalnej 10
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wody użytkowej z wymianą pieców na paliwo gazowe oraz montażem kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 w Warszawie.
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.
remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie.
Budowa instalacji c.o. wraz z wymianą pieców na paliwo stałe w budynkach przy ul. Kosodrzewiny 24/26 lok 21; ul. Oleckiej 16 lok 6; ul. Oleckiej 18B
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie
Remont pustostanu nr 5 w budynku rzy ul. Derkaczy 57 w Warszawie
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku ul. Kąkolowa 52 i 52 A w Warszawie
Budowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 w Warszawie
Budowa budynku w systemie modułowym Zalipie 17
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul.Trakt Lubelski 353,
04-667 Warszawa
tel. 22 277 35 00
fax 22 277 35 67
NIP 952-000-77-86
REGON 010836340